Svolders substansvärde 2021-03-19: 194 SEK per aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 194 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 10 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 7 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 202,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 4 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 282,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 45 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-03-19: 194 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-03-19: 194 SEK per aktie