Svolders substansvärde 2021-11-12: 296 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 67 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 35 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 372,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 26 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 414,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 40 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-11-12: 296 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-11-12: 296 SEK per aktie