Svolders substansvärde 2011-06-17: 78 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde minskat med 8 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 7 procent.. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 68,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 12 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf