SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-07-15: 152 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 5 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde ökat med 12 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 5 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 151,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 0 procent.


PDF PDF