SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2017-11-17: 211 SEK/AKTIE (EXKL. UTDELNING OM 3,25 SEK)

Svolders substansvärde minskade med 5 SEK/aktie föregående vecka, inklusive utdelning om 3,25 SEK/aktie som avskiljdes den 17 november 2017.

Hittills under kalenderåret 2017 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 16 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 213,50 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 1 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 258,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 23 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release