Svolders substansvärde 2007-08-17

Svolders substansvärde minskade med 1 kr per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 17 augusti var 88 kr per aktie.
Detta var 1 krona lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders substansvärde minskat med 1 procent.
Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 4 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 77,75 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 12 procent.

Substansvärdet fredagen den 24 augusti kommer offentliggöras tisdagen den 28 augusti.

wkr0018.pdf wkr0018.pdf