Substansvärde 2009-07-24: 56 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 47 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 36 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 50,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf