Svolders substansvärde 2008-01-11

Svolders substansvärde minskade med 3 kr per aktie denna vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 11 januari var 67 kr per aktie.
Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Under kalenderåret 2008 minskade Svolders substansvärde med 8 procent. Småbolagsindex CSX minskade under motsvarande tidsperiod med 9 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 51,25 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 24 procent.