FÖRÄNDRAD VÄRDERINGSPRINCIP

Svolders substansvärde fredagen den 2 september var 59 kr per aktie. Detta var en krona högre jämfört med föregående fredag. Nya redovisningsprinciper för beräkning av substansvärdet tillämpas fr o m räkenskapsåret 2005/2006 (2005-09-01 – 2006-08-31). Noterade innehav värderas utifrån köpkurs, där sådan finns noterad, till skillnad från tidigare principer då senaste betalkurs användes. Hittills under kalenderåret 2005 har Svolders substansvärde stigit med 22 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod stigit 23 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 56,50 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 4 procent. Frågor med anledning av detta meddelande kan ställas till: Ulf Hedlundh, verkställande direktör, tel. 08-440 37 70.


wkr0001.pdf wkr0001.pdf