Svolders substansvärde 2023-04-28: 58 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2023 har Svolders substansvärde ökat med 1 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 11 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 61,80 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 6 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 96,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 66 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-04-28: 58 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-04-28: 58 SEK per aktie