Svolders substansvärde 2021-06-24: 214 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 3 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 21 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 16 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 229,60 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 7 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 340 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 59 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-06-24: 214 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-06-24: 214 SEK per aktie