Svolders substansvärde 2008-09-19

Svolders substansvärde minskade med 4 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 19 september var 65 kr per aktie.
Detta var 4 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 11 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 26 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 55,75 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 14 procent.


wkr0003.pdf wkr0003.pdf