Svolders substansvärde 2020-06-18: 120 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde minskat med 12 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 5 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 109,80 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 9 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 130,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 8 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-06-18: 120 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-06-18: 120 SEK per aktie