Svolders substansvärde 2009-03-27

Svolders substansvärde var oförändrat 43 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 27 mars var 43 kr per aktie.
Detta var oförändrat jämfört med föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 13 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 2 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 33,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 23 procent.wkr0003.pdf wkr0003.pdf