SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-09-02: 169 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde ökat med 25 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 11 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 165,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten för B-aktien var 2 procent.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 248,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 47 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release