Svolders substansvärde 2008-06-05

Svolders substansvärde minskade med 2 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde torsdagen den 5 juni var 76 kr per aktie.
Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde ökat med 4 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 10 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 63,75 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.


wkr0003.pdf wkr0003.pdf