Svolders substansvärde 2019-03-22: 114 sek/aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde ökat med 17 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 13 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 107,64 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 5 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 124,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 9 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release