Svolders substansvärde 2019-09-13: 122 sek/aktie

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde ökat med 25 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 27 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 107,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 12 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 124,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 2 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release