Svolder har förvärvat aktier i Wästbygg Gruppen AB

Svolder AB (publ) har per den 27 juli 2021 förvärvat aktier i Wästbygg Gruppen AB (publ).

Svolders totala aktieinnehav uppgår därefter till 2 472 916 B-aktier. Detta motsvarar 7,6 procent av aktiekapitalet och 6,5 procent av rösterna i Wästbygg Gruppen AB (publ). Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.


Svolder har förvärvat aktier i Wästbygg Gruppen AB Svolder har förvärvat aktier i Wästbygg Gruppen AB