SVOLDERS INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2013/2014

VERKSAMHETSÅRET 2013/2014
Delårsrapport I, 3 månader 2013/2014: 10 december 2013
Delårsrapport II, 6 månader 2013/2014: 11 mars 2014
Delårsrapport III, 9 månader 2013/2014: 11 juni 2014
Bokslutskommuniké, 12 månader 2013/2014: 26 september 2014
Årsredovisning, 2013/2014: Början av november 2014
Årsstämma, 2013/2014: 20 november 2014

Stockholm den 27 september 2013 SVOLDER AB (publ)


PDF PDF