Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har den 5 april köpt 100 000 B-aktier i Beijer Alma AB (publ), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 250 000 B- aktier, motsvarande 5,3 % av aktiekapitalet och 2,6 % av rösterna i Beijer Alma. Andelsberäkningen är gjord utifrån antalet aktier efter apportemission (Elimag Industri AB) samt efter eventuell utspädning genom konvertibla skuldebrev. Stockholm den 6 april 2001 SVOLDER AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/06/20010406BIT00210/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/06/20010406BIT00210/bit0002.pdf


bit0002.pdf bit0002.pdf