SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2015-11-06: 128 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 7 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde ökat med 23 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 27 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 114,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.


PDF PDF