Svolders substansvärde 2020-11-06: 155 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 11 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde ökat med 13 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 12 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 173,40 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 12 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 175,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 13 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-11-06: 155 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-11-06: 155 SEK per aktie