Svolder har avyttrat aktier i GARO AB

Svolder AB (publ) har per den 28 december 2020 avyttrat aktier i GARO AB (publ).

Svolders totala aktieinnehav uppgår därefter till 973 042 aktier. Detta motsvarar 9,7 procent av aktiekapitalet och rösterna i GARO AB (publ). Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.


Svolder har avyttrat aktier i GARO AB Svolder har avyttrat aktier i GARO AB