Svolders substansvärde 2012-12-14: 63 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2012 har Svolders substansvärde, inklusive återlagd utdelning, ökat med 12 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 11 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 49,30 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 22 procent.

Nästa offentliggörande av substanvärdet kommer att ske onsdagen den 2 januari 2013 och avse substansvärdet per den 28 december 2012.


Release Release