SVOLDERS INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2014/2015

Uppdaterad finansiell kalender för verksamhetsåret 2014/2015.

VERKSAMHETSÅRET 2014/2015
 
Delårsrapport II, 6 månader 2014/2015: 11 mars 2015
Delårsrapport III, 9 månader 2014/2015: 12 juni 2015
Bokslutskommuniké, 12 månader 2014/2015: 25 september 2015
Årsredovisning, 2014/2015: Början av november 2015
Årsstämma, 2014/2015: 18 november 2015 (nytt datum, flyttad från 19 november 2015)

Stockholm den 30 december 2014

SVOLDER AB (publ)


PDF PDF