Svolders substansvärde 2021-12-17: 279 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 59 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 29 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 334,60 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 20 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 448,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 60 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-12-17: 279 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-12-17: 279 SEK per aktie