Svolders substansvärde 2012-01-05: 61 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2012 har Svolders substansvärde ökat med 3 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 3 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 49,20 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 19 procent.


wkr0006.pdf wkr0006.pdf