Svolder: Flaggningsmeddelande ITAB Shop Concept AB

Svolder AB (publ) har den 29 januari 2019 förvärvat 2 009 239 B-aktier i ITAB Shop Concept AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 5 815 359 B-aktier. Detta motsvarar 5,7 procent av aktiekapitalet och 1,9 procent av rösterna i ITAB Shop Concept AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


Release Release