SVOLDER: OMSTÄMPLING AV A-AKTIER

Under juni månad har Svolder AB (publ) på begäran av Investment AB Öresund genomfört omstämpling av 107 852 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget.

Efter omstämplingen uppgår antalet A-aktier till 622 836 och antalet B-aktier uppgår till 12 177 164. Antalet aktier och röster i Svolder AB framgår av nedanstående tabell:

Antal A-aktier Antal B-aktier Antal röster Antal aktier
Före omstämpling 730 688 12 069 312 19 376 192  12 800 000
Efter omstämpling 622 836 12 177 164 18 405 524 12 800 000

Stockholm den 30 juni 2015


Release Release