Svolder: Flaggningsmeddelande Acando

Till följd av makulering av eget aktieinnehav i Acando, har bolagets antal aktier reducerats (se Acandos pressmeddelande 2013-05-23). Svolder AB (publ)´s aktieinnehav om 500 000 A-aktier och 5 526 500 B-aktier motsvarar därför efter denna makulering 10,0 procent av röstetalet och 8,3 procent av antalet aktier i Acando AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


PDF PDF