SVOLDERS INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2016/2017

VERKSAMHETSÅRET 2016/2017
Delårsrapport I, 3 månader 2016/2017: 13 december 2016
Delårsrapport II, 6 månader 2016/2017: 9 mars 2017
Delårsrapport III, 9 månader 2016/2017: 9 juni 2017
Bokslutskommuniké, 12 månader 2016/2017: 21 september 2017
Årsredovisning, 2016/2017: Början av november 2017
Årsstämma, 2016/2017: 16 november 2017

Stockholm den 25 augusti 2016 SVOLDER AB (publ)


Release Release