Flaggningsmeddelande HiQ International

Svolder AB har den 25 januari 2010 förvärvat 1 694 000 aktier i HiQ International AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 3 534 000 aktier, vilket utgör 6,8 procent av aktiekapitalet och rösterna i HiQ International AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf