Svolders substansvärde 2013-10-04: 83 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 29 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 28 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 74,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.


Release Release