SVOLDERS INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2015/2016

Uppdaterad finansiell kalender för verksamhetsåret 2015/2016

VERKSAMHETSÅRET 2015/2016 (1 september 2015 – 31 augusti 2016) 

Delårsrapport II, 6 månader 2015/2016: 11 mars 2016
Delårsrapport III, 9 månader 2015/2016: 10 juni 2016
Bokslutskommuniké, 12 månader 2015/2016: 23 september 2016
Årsredovisning, 2015/2016: Början av november 2016
Årsstämma, 2015/2016: 15 november 2016 (nytt datum, flyttad från 17 november 2016) 

Stockholm den 29 december 2015

SVOLDER AB (publ)


PDF PDF