Svolders substansvärde 2009-02-06

Svolders substansvärde ökade med 1 krona per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 6 februari var 42 kr per aktie.
Detta var 1 krona högre jämfört med föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 11 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 5 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 32,30 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 24 procent.


wkr0003.pdf wkr0003.pdf