Svolders substansvärde 2021-06-04: 224 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 27 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 19 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 273,80 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 22 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 386,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 72 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-06-04: 224 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-06-04: 224 SEK per aktie