Svolders substansvärde 2013-09-06: 82 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 82 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 27 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 25 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 72,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 12 procent.


Release Release