Svolders substansvärde 2019-12-06: 132 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 39 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 38 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 121,40 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 8 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 177,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 34 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2019-12-06: 132 SEK per aktie Svolders substansvärde 2019-12-06: 132 SEK per aktie