Svolders substansvärde 2023-06-09: 57 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2023 har Svolders substansvärde minskat med 1 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 63,10 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 10 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 91,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 60 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-06-09: 57 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-06-09: 57 SEK per aktie