Svolders substansvärde 2011-12-30: 59 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 59 SEK/aktie föregående vecka.

Under kalenderåret 2011 minskade Svolders substansvärde, inklusive återlagd utdelning om 3,30 SEK/aktie, med 26 procent. Detta var 13 procentenheter sämre än det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX som under motsvarande period minskade med 13 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 48,10 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 19 procent.


wkr0006.pdf wkr0006.pdf