Svolders substansvärde 2011-01-28: 84 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 84 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde minskat med 1 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 1 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 72,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 14 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf