Svolders substansvärde 2008-12-12

Svolders substansvärde ökade med 1 krona per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 12 december var 39 kr per aktie.
Detta var 1 krona högre jämfört med föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, minskat med 41 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 46 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 32 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 18 procent.


wkr0003.pdf wkr0003.pdf