Svolder: Flaggningsmeddelande Proact IT Group

Svolder AB (publ) har den 13 augusti 2013 förvärvat 150 602 aktier i Proact IT Group AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 511 602 aktier. Detta motsvarar 5,5 procent av aktiekapitalet och 5,5 procent av rösterna i Proact IT Group AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


Release Release