Svolders substansvärde 2019-11-01: 130 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde ökat med 34 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 31 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 113,20 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 13 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 160,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 23 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2019-11-01: 130 SEK per aktie Svolders substansvärde 2019-11-01: 130 SEK per aktie