2010 – åter ett framgångsrikt år för Svolder

Fem procentenheter bättre än småbolagsindex

Svolders substansvärde och aktiekurs för B-aktien steg med 36 respektive 37 procent under 2010, justerat för lämnad utdelning. Substansvärdetillväxten överstiger för kalenderåret småbolagsindexet CSRX och SIX Return Index för Stockholmsbörsen med drygt fem respektive nio procentenheter (tabell 1).  Detta visar utvärderingsföretaget Morningstars årsgenomgång av Svolder och svenska aktiefonder för små/medelstora börsbolag.

 ”Detta är mycket glädjande siffror”, skriver VD Ulf Hedlundh i en kommentar och fortsätter: ”Orsaken finns i Svolders analysmetodik tillämpad på en koncentrerad aktieportfölj.” ”Det är likaså mycket tillfredsställande att gruppen små och medelstora bolag på NASDAQ OMX för nämnda tidsperioder uppvisar bättre kursutveckling än de stora börsbolagens aktier.” ”Härigenom får långsiktiga placerare i småbolagsaktier kompensation för den högre risk som följer av lägre omsättningsbarhet.”, avslutar Ulf Hedlundh.

I det bifogade fullständiga pressmeddelandet finns också tabell och diagram med fondjämförelser.

Ovanstående siffror baseras på det redan publicerade substansvärdet 85 SEK/Svolderaktie per 2010-12-30.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf