SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2015-04-30: 117 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde ökat med 13 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 20 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 105,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.


PDF PDF