Svolders substansvärde 2013-11-22: 85 SEK/aktie (exkl. utdelning om 2,10 SEK)

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK/aktie föregående vecka, vilket inkluderar utdelningen om 2,10 SEK/aktie som avskiljdes den 21 november 2013.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 36 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 32 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 75,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.


PDF PDF