Svolders substansvärde 2023-03-03: 57 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2023 har Svolders substansvärde minskat med 2 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 10 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 67,42 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 18 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 80,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 40 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-03-03: 57 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-03-03: 57 SEK per aktie