Svolders substansvärde 2011-11-18: 60 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde minskat med 29 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 18 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 58,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 3 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf